Terje Østlie

Terje har vært instruktør i Forsvarets hundetjeneste fra 1973 til 1999, og har ledet hundetjenesten i NATO`s Nordkommando i 19 år. Han har i flere år vært testleder ved Forsvarets hundeskole, hvor han hadde ansvaret for utvelgelse av tjenestehunder. Han har i tillegg utarbeidet flere leksjonsopplegg for utdanning av instruktører og hundeførere i Forsvaret. Terje er også instruktør, brukshunddommer og funksjonsanalysedommer i Forsvaret.. Han er også utdannet dommer og instruktør i NRH.

Vi har også vært så heldige å få til et nært samarbeid med NJFF. I samarbeid med dem har vi utarbeidet utdanningsplaner for jakthundinstruktører, samt avholdt instruktørkurs trinn I, II og III innen jakt. Sammen med dem har vi også utarbeidet en mentaltest for utvelgelse av bjørnehunder. Til sammen har dette gitt oss både bredde- og dybdekunnskaper innen mange områder.

Et ordtak sier at jo mer man lærer, jo mer skjønner man at man ikke kan. Vi blir aldri utlært, derfor er det viktig for oss å stadig søke faglig påfyll.