Instruktørkurs

Ønsker du å bli instruktør?
Østlies Hundesenter avholder instruktørkurs etter NKK`s modell trinn I og II. Dvs. at våre instruktørkurs er i samarbeid med forbund eller klubber tilsluttet NKK. Norsk brukshundssports forbund NBF vil være ansvarlig arrangør, og Østlies Hundesenter vil være teknisk arrangør og ha ansvar for all undervisning.

Kurset er på 80 timer og går over tre langweekender. Kurset avsluttes med en teoretisk, muntlig og praktisk prøve.

Alle kan delta på disse kursene, uansett bakgrunn. De som ikke innehar de krav som NKK har satt for sin instruktørutdannelse, vil ikke få status som NKK-instruktør, men alle får skriftlig dokumentasjon fra Østlies Hundesenter på at de har gjennomført kurset. Trinn I inneholder teoretisk og praktisk opplæring innen atferd og mentalkunnskap, opplæring, oppdragelse og sosialisering, pedagogikk, øvelseslære, observasjon, problematferd og problemløsning. Se kursplan. Trinn II går på fordypning innen atferd, innlæring, videreutvikling innen øvelseslære og bruksøvelser som spor, rundering og felt. For å starte på trinn II må trinn I være gjennomført.

Kursene er ment som hjelp for å fremme det organiserte hundehold, men er også med på å videreutvikle deg selv som hundeeier.Status som instruktør ved Østlies Hundesenter og våre avdelinger. For å få denne godkjenningen må du opp til en kvalitetsgodkjenning. Den består av praktisk og teoretisk undervisning og gjennomføres over to dager.

Nytt kurs kommer, ta kontakt for nærmere opplysninger.