Mentalkunnskap

Dette er et kurs i grunnleggende mentalkunnskap, som gir deg mer kunnskap om hundens egenskaper, anlegg og atferd og hvordan egenskaper påvirker ønsket resultat i opplæring og dressuren av en hund. Kurset er et samarbeid mellom Barbro Børjesson og Østlies Hundesenter.

Dette kurset gir deg kunnskap om hva og hvordan du skal observere en hund. Hvordan du skal og kan beskrive det du ser.På denne måten kan du gjøre en bedre analyse av hunden, dens gode, mindre gode og dårlige egenskaper.

Analysen skal være med på å bevisstgjøre oss på hvor vi skal sette fokus, om det er hunden, situasjonen eller miljøet. Ut fra de svarene vi får skal vi kunne iverksette tiltak ved å heve eller dempe en atferd, slik at hund og fører kan lære seg å takle de ulike situasjoner og miljøer. Målet er å få en bedre forståelse og et bedre forhold, slik at hund og fører har det bedre i hverdagen, eller at de kan gjøre en bedre jobb i konkurranser og prøver.
Mentalkunnskapskurs sammen med Barbro Börjesson

05-08 oktober 2017